http://www.twentsewelle.nl/
http://www.twentsewelle.nl/images/spacer.gif
http://www.twentsewelle.nl/images/validation/nl/validation_invalid.gif
http://www.twentsewelle.nl/images/validation/nl/validation_valid.gif
http://www.twentsewelle.nl/images/validation/nl/validation_placeholder.gif
http://www.twentsewelle.nl/ nl-NL NL
Geologica
De geologische collecties van TwentseWelle zijn belangrijke (landelijke en regionale) collecties en bevatten dan ook typemateriaal. De geologische collectie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, educatie en tentoonstellingen, en dient voornamelijk om de periode weer te geven voor de komst van de mens. Belangrijke verzamelingen binnen de collectie zijn onder andere de Staring collectie (1844-1845) en de Trias (Winterswijk) collecties van Diepenbroek en Kolstee. De Staring collectie werd in 1985 door het Rijk wettelijk beschermd verklaard en valt in zijn geheel onder MUSIP categorie 1. In 2002 is deze bescherming opgeheven maar deze collectie wordt nog wel als een zeer belangrijke collectie voor Nederland beschouwd. De documentatie behorende bij de Staring collectie is opgenomen in de bibliotheek van TwentseWelle.

De geologische deelcollecties zijn:

Collectie gesteenten:
De collectie gesteenten bestaat voor een groot deel uit Noord- en Midden-Europees zwerfsteenmateriaal dat grotendeels in Nederland is gevonden. Het museum legt zich toe op het verzamelen van exemplaren die duidelijke kenmerken vertonen van het type gesteente dat ze vertegenwoordigen. Ook de geologische processen waaraan deze gesteenten zijn onderworpen zijn hierbij belangrijk. Bijzonder is de vergelijkingscollectie van M. Gerrits, waarmee bekeken kan worden waar het zwerfsteenmateriaal oorspronkelijk vandaan komt.
Omvang: 3.500 ex.

Collectie mineralen:
De collectie mineralen is wereldwijd. De collectie Nederlandse mineralen is beperkt omdat de Nederlandse ondergrond weinig mineralen herbergt. Wel heeft TwentseWelle veel materiaal uit Winterswijk e.d. in de collectie.
Omvang: 3.000 ex.

Collectie fossielen (Paleontologie):
De collectie omvat Twentse zwerfsteenfossielen, Euregio-fossielen (Twente/Duitsland), walvisbotten uit onder andere Neede, foraminiferen, pleistocene zoogdieren, de Collectie Staring en vele andere fossielen uit binnen- en buitenland. Recentelijk is een belangrijke collectie aan TwentseWelle geschonken. Deze zgn. collectie Diepenbroek bestaat uit Trias-materiaal uit Winterswijk en omvat honderden exemplaren van verschillende soorten sauriërs, vissen en ongewervelden.
Omvang: 25.780 ex.

Zoogdieren (Mammalia): 798 ex.
Walvisachtigen (Cetacea): 961 ex.
Reptielen (sauriërs): 319 ex., Collectie Diepenbroek: 1.500 ex. (schatting): totaal 1.819 ex.
Vissen (Pisces): 846 ex. (veel tandmateriaal), Coll. Diepenbroek: 300 ex. (schatting): totaal 1.146 ex.
Zeelelies (Crinoidea): 196 ex.
Zeeëgels (Echinodermata): 776 ex.
Brachiopoda: 537 ex.
Mollusca (niet gespecificeerd): 7.585 ex.
Gastropoda: 1.339 ex.
Bivalvia: 674 ex.
Scaphopoda e.a.: 73 ex.
Ammonoidea (autochtoon): 1.535 ex.
Ammonoidea (zwerfsteen) : 994 ex.
Palcephalopoda (nautiloidea e.d.): 15 ex.
Belemnoidea – Coleoidea: 1.187 ex.
Schaaldieren (Crustacea): 248 ex.
Wormen: 222 ex.
Sponzen (Porifera): 2.545 ex.
Koralen (Corallia): 1.049 ex.
Eencelligen (Bryozoa): 248 ex.
Ichnofossielen: 150 ex.
Fossiel hout: 683 ex. (schatting)
Collectie Staring: 1.000 ex. (kerncollectie) Musip cat. 1, diverse fossielen regionaal.