Museum TwentseWelle

Word vriend van TwentseWelle!

Wie wil er vrienden met ons worden? Vriendschap moet je koesteren. Dus in ruil voor steun geven wij veel voordeel. 

Steun het museum

De vereniging Vrienden van Museum TwentseWelle (VvTW) is een vereniging die het wel en wee van TwentseWelle aan het hart gaat. Met de bijdrage wordt het museum gesteund in alle activiteiten die het ontwikkelt. Vriend worden kan al voor een bijdrage van € 17,50 per jaar. Natuurlijk ontvangen onze vrienden dan heel veel voordeel: 


- gratis toegang tot het museum met partner

- gratis lezingen van VvTW bijwonen

- korting op heel veel museumactiviteiten

- ontvangen van digitale nieuwsbrief


Hoe word ik vriend? 

Vriend worden kan door te mailen naar de ledenadministratie van de vriendenvereniging: vvtw2007@gmail.com. Een incasso-lidmaatschap kost € 17,50. De incasso vindt jaarlijks plaats rond januari. (Bij eigenhandig overmaken kost het lidmaatschap € 18,50).


U ontvangt een mail van de VriendenVereniging met de betalingsgegevens. Na ontvangst van uw betaling, wordt de Vriendenpas thuisgestuurd en kunt u direct profiteren van alle voordelen.


Wat doet de Vriendenvereniging?

De VvTW organiseert als zelfstandige vereniging ook diverse activiteiten voor leden (en belangstellenden). In ACTIVITEITEN zijn de lezingen en excursies over natuur, milieu en cultuur te vinden: circa twee per maand, buiten de zomermaanden. Hiervoor worden sprekers uit het hele land uitgenodigd. Ook het culturele erfgoed van onze streek krijgt de nodige aandacht.

Daarnaast kent de VvTW vier werkgroepen, vooral op het gebied van natuur. Zie voor meer informatie hierover bij WERKGROEPEN. In de meeste werkgroepen zijn nieuwe leden welkom. Neem gerust contact op!


Informatie

Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Hier doet het bestuur (dat geheel uit vrijwilligers bestaat) verslag van de activiteiten en van de financiën. De laatste worden tevens gecontroleerd door een kascommissie.


Ledenadministratie VvTW

Thomas de Keijserstraat 391

7545AZ Enschede

vvtw2007@gmail.com


Bestuur

Emmy Hoijer, voorzitter, tel. 053-4357253

George van de Velde, vice-voorzitter

Tineke Visschedijk, secretaris; tineke.visschedijk@gmail.com

Hans Kits, penningmeester en ledenadministrateur; vvtw2007@gmail.com, tel. 053-4313195

Wim Lengton, bestuurslid natuur, secretaris KNNV afdeling Enschede, voorzitter Insectenwerkgroep; w.lengton.1@kpnmail.nl, tel. 053-4333686

Corry Vogelzang, bestuurslid cultuur tel. 0547-273334