Museum TwentseWelle

Op de koffie! - De vlinderverzameling van TwentseWelle

  • DATUMDinsdag 24 april
  • TIJD11:00
  • LOCATIEMuseum TwentseWelle

Waarom bewaren we vlinders in Museum Twentsewelle, hoe verloopt de levenscyclus van vlinders en wat zijn mogelijke toepassingen uit wetenschappelijk onderzoek op vlinders? Dinsdag 24 april vertelt onze 'vlinderdeskundige' Wim Lengton alles over de vlinderverzameling en de vlinders van TwentseWelle in 'Op de koffie'. 

Indruk maken 

Vroeger verzamelden o.a. notabelen insecten, zoals bv. vlinders. Ze werden opgeprikt, in insectendozen geplaatst en aan de wanden van kamers gehangen om indruk te maken op de bezoekers. Het gaf aanzien. Later werden de vlinders verzameld door entomologen en dienden ze bv. als wetenschappelijk vergelijkingsmateriaal.


De particuliere “verzamelingen” werden soms aan musea aangeboden.

Ook het Natuurmuseum in Enschede, dat later opging in Museum TwentseWelle, heeft enkele van deze legaten ontvangen, bv. Van Mevr. Miens ten Cate maar ook recent van amateur entomologen zoals de vlindercollectie van de familie Felder .


Zeldzame en uitgestorven vlinders

In de collectie van het museum bevinden zich tropische vlinders en Palearctische vlinders. Het Palearctisch gebied of Palearctis is in de biogeografie de aaneengesloten landmassa, met de dicht bij de kust liggende eilanden, die grofweg geheel Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-, Centraal- en Oost-Azië omvat. In de museumcollectie zitten vlinders die voorkomen op de rode lijst van zeldzame vlinders, maar ook vlinders die in Nederland zijn uitgestorven. De grote vuurvlinder is zo'n vlinder uit de rode lijst en de rouwmantel is uit Nederland verdwenen.

De vlindercollectie in het Museum wordt gebruikt bij tentoonstellingen en voor wetenschappelijke doeleinden.


In deze lezing vertelt Wim Lengton iets over het fascinerende leven van dagvlinders, nachtvlinders en motten en mogelijke toepassingen die verkregen worden uit wetenschappelijk onderzoek op vlinders zoals:  Nachtvlinders en de nachtkijker, de Swallowtail-vlinder en zonnecellen en de Morpho-vlinders en gekleurd textiel.


Aan het eind van de lezing is een aantal vlinderdozen met tropische en Palearctische vlinders te bewonderen.Op de koffie!

Iedere laatste dinsdag van de maand organiseert het museum een koffie-ochtend. Deze start om 11.00 uur met verse koffie op een bijzondere plek in het museum. Tijdens de koffiemorgen komt een van de medewerkers of vrijwilligers van het museum iets vertellen over de collectie, bijzondere objecten of wordt het publiek meegenomen voor een kijkje achter de schermen.

We starten om 11.00 uur. De entree is 5 euro. Inclusief koffie natuurlijk!

  • DATUMDinsdag 24 april
  • TIJD11:00
  • LOCATIEMuseum TwentseWelle