Museum TwentseWelle
TW Te zien en te doen

Streektaal in de Taalkamer

In museum TwentseWelle is een unieke Taalkamer gevestigd. In deze bijzondere ruimte binnen Het Grote Verhaal wordt aandacht geschonken aan alle vormen van de Nedersaksische taal, waar ook de Twentse s ...

TW Collectie

Textielcollectie

In de kledingcollectie van TwentseWelle is de grote verzameling kleding en andere textilia van de Oudheidkamer Twente (1905) als bruikleen opgenomen. Samen met de kledingcollectie van voormalig Museum ...

Lees meer
TW Collectie

Sterrenwacht

Op de toren van TwentseWelle pronkt de koepel van de sterrenwacht Coenraad ter Kuile. Deze koepel heeft een diameter van drie meter en bevat een waarnemingsruimte voor het publiek. De sterrenwacht org ...

Lees meer
TW Collectie

De Verdieping

TwentseWelle heeft een eigen Kennis- en Informatiecentrum. De Verdieping is gelegen op een etage die vanuit Het Grote Verhaal is te bereiken. Hier zijn onder meer naslagwerken over streekcultuur en bo ...

TW Collectie

Collectie Natuur

Het museum heeft een grote natuurhistorische collectie. Het collectiebeleid is voornamelijk gericht op de Euregio van Twente/Duitsland, Nederland en West-Europa. Een deel van de collectie is te zien i ...