Museum TwentseWelle
TW AGENDA

Excursie Vrienden naar villa van Karel de Bazel

Op zaterdagmiddag 1 april kunnen leden van de Vrienden van TwentseWelle deelnemen aan een excursie. Onder leiding van architect Leon Brokers wordt een bezoek gebracht aan het vroegere Memphis Hotel in ...

TW AGENDA

Vrienden: Dialectavond met luisterliedjes

Maart is de dialectmaand. Ter gelegenheid hiervan organiseren Museum TwentseWelle en de Vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) samen een dialectavond.

TW AGENDA

Lezing Vrienden: Arctic en Antarctic door Rob Reijnen

Deze avondvullende lezing door Rob Reijnen gaat over de Arctische en Antarctische gebieden van onze planeet. Gemakshalve noemen we het de noordpool- en zuidpoolgebieden.

TW AGENDA

Excursie Vrienden naar Huis Verwolde in Laren

Op zaterdagmiddag 20 mei organiseren de Vrienden van TwentseWelle een excursie naar Huis Verwolde in Laren. U heeft tijdens deze excursie de gelegenheid om onder leiding van een privé gids een rondle ...

TW Vrienden 

Activiteiten Vrienden van TwentseWelle

Op zaterdagmiddag 29 oktober is met 28 VvTW-leden een bezoek gebracht aan Bentheim, waar allereerst door een Nederlandstalige gids een rondleiding werd gegeven in Kasteel Bentheim. 

TW Contact & Connect

Word vriend!

Wie wil er vrienden met ons worden? Vriendschap moet je koesteren. Dus in ruil voor steun geven wij veel voordeel. 

Lees meer
TW Vrienden 

Werkgroepen van de Vriendenvereniging van TwentseWelle

De Vriendenvereniging van TwentseWelle (VvTW) kent van oudsher enkele werkgroepen. Enkele daarvan hebben ook banden met de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Enschede. Waar mogelijk leveren ...

TW Vrienden 

Bestuur VvTW

Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Hier doet het bestuur (dat geheel uit vrijwilligers bestaat) verslag van de activiteiten en van de financiën. De laatste worden tevens ...

Lees meer
TW Vrienden 

KNNV

De afdeling Enschede van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, vereniging voor veldbiologie, is een afdeling binnen onze vriendenvereniging.