Museum TwentseWelle
RMT Roombeek Cultuurpark

Over Roombeek Cultuurpark

Roombeek is een cultuurpark waarin bewoners en bezoekers van instelling naar instelling kunnen wandelen. Hier kun je genieten van de meest uiteenlopende culturele uitingen: van middeleeuwse kunst tot ...

Lees meer
TW Steun het museum

ANBI en Steunfonds

Museum TwentseWelle is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook ...

TW Contact & Connect

BankGiro Loterij steunt het museum

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala ontving museum TwentseWelle in Enschede als meerjarig beneficiënt van de BankGiro Loterij een bijdrage van 2 ton. Dit geld kan besteed worden aan o.a. aankopen v ...

Lees meer
TW Contact & Connect

SNNC

Museum TwentseWelle maakt deel uit van de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Het Nederlands natuurhistorisch erfgoed bevindt zich niet op één plek, maar is te vinden in versc ...

Lees meer
TW Over TwentseWelle

Vrijwilligers

Museum TwentseWelle wordt ondersteund door ongeveer 120 innovatieve vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol binnen het museum met zeer uiteenlopende en afwisselende functies.

TW Over TwentseWelle

Museum TwentseWelle in de toekomst

“Van alle kwaliteiten die wij bezitten is de verbeelding de meest menselijke. Het is de verbeelding die ons kunstwerken schenkt, verhalen vertelt, een verleden creëert, waarden vormt en houvast bie ...

TW Over TwentseWelle

Directie en Medewerkers

Vanaf 1 juni 2016 werken Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle vergaand samen met één directie, één operationele organisatie en per 1 januari 2017 ook één Raad van Toezicht. De museumsticht ...